Discours du président Mailhol

Izaho filoha fara-tampony no tsy manao kolikoly. Iza amin’ireo ao ambaniko no sahy hanohitra izany ?

Izaho filoham-pirenena no tsy hanao kolikoly, tsy hanondrana harem-pirenena antsokosoko, na volamena na “bois de rose” na vatosoa, tsy hanodikodina volam-panjakana, tsy hihinana volam-panjakana, koa ho sahirana izay ao ambaniko ka sahy hanao an’izany satria izaho lohany no tsy hanao… izay manao izany ka tratra dia : miala amin’ny toerany miaraka amin’ny vava, mamerina ny zavatra izay naondrany, tsy vitan’izany fa miditra am-ponja.

Mailhol André Chrsitian Dieu Donné

Vinan'ny fahazavana

handresy ny fahantrana faran’izay haingana indrindra

Fandresena ny fahantrana
Fiadiana amin’ny fitontonganan’ny sandam-bola malagasy ankehitriny ary ny tsy fandriam-pahalemana
Fametrahana tany tan-dalàna
Fampiharana ny Lalàna (fiadiana amin’ny kolikoly ary fanasaziana ara-drariny ireo mpangalatra)
Famerenana ny Nosy Eparsa
Ampy hiveloman’ny Malagasy mandritra ny 500 taona ho avy izy ireny ka tokony hanaovana hetsika izany.

Toutes les actualités

Soutenez le Président Mailhol

Misokatra malalaka ny varavarana ho an’izay rehetra te hiara-hiasa sy vonona hifanome tanana ho an’ny fampandrosoana ny firenena. Nosy Madagasikara ka tsy maintsy miara-miasa amin’ny hafa fa kosa, tsy maintsy manaiky ny fizaran’ny tombony araka ny hitsiny amin'ny fitrandrahana ny harem-pirenena.


GFFM Europe
gffm.europe@yahoo.fr
+33 6 02 71 58 49/+261 34 05 40 811

Envoyez un message